Om oss

Vi som är svarspersonerna hos StudentKompis är själva studenter. Vi är inte utbildade psykologer eller läkare men vi finns här därför att vi bryr oss om dig och din hälsa.

Innan en svarsperson påbörjar sitt arbete i chatten genomförs en utbildning, detta för att kunna ge dig bästa möjliga stöd. Denna utbildning genomförs av professionella, tidigare yrkesverksamma psykologer.

Vi är ett komplement till studenthälsan på LTU, dit du också kan vända dig för hjälp och samtal.

Våra grundare

Daniel, Hanna och Sandra studerade alla till civilingenjörer och valde under deras sista sommar på utbildningen att arbeta som affärsutvecklare i ett sommarprojekt vid namn Impact Lab hos LTU Business. De visste tidigt att de ville engagera sig i främjandet av psykisk hälsa, särskilt bland studenter. Slutprodukten blev StudentKompis!

Våra ägare

Teknologkåren vid Luleås tekniska universitet och Luleå Studentkår driver hemsidan, chattfunktionen och rekryterar till projektgruppen.
I samband med grundarna har Huvudstuderandeskyddsombud för Luleå Studentkår och Huvudstuderandeskyddsombud för Teknologkåren hjälpt att utveckla konceptet och rekrytera till projektgruppen.

Projektgruppen

Projektgruppen består av fem ideellt arbetande studenter som är svarspersoner i chatten. De tar emot meddelanden i chatten och besvarar dem under öppettiderna.
Utöver de fem ideellt arbetande studenterna är Huvudstuderandeskyddsombud för Luleå Studentkår och Huvudstuderandeskyddsombud för Teknologkåren med i projektgruppen som projektledare. De ser till att stödja projektgruppen, samt att hjälpa till med den digitala utformningen och marknadsföringen.