Akuta ärenden

StudentKompis erbjuder stöd för att du inte ska behöva känna dig ensam.

Vid kritiska situationer och nödsituationer är det sjukvården som du ska vända dig till!
Följande kontaktuppgifter gäller:
Psykiatrisk klinik på Sunderby Sjukhus (akutpsykisk rådgivning dygnet runt): 0920-28 27 28
Hälsocentraler i Norrbotten
Min vård Norrbotten

För att komma i kontakt med professionell vård för bedömning och rådgivning,
ringer du 1177 eller besöker https://www.1177.se/Norrbotten.

Vid en krissituation, ring 112 eller 114 14!